• Τηλέφωνο: 241 400 96 86

  • e_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fun learning

 Λίγα λόγια για την τάξη

Είναι μια τάξη - θεμέλιο για όλες τις δεξιότητες στα αγγλικά. Ο μαθητής θα έρθει σε επαφή για πρώτη φορά με τη γραμματική, το συντακτικό και λεξιλόγιο της γλώσσας. Στο Speak Up! θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην έκθεση του παιδιού στη γλώσσα αλλά και καλλιέργεια της αγάπης του για αυτήν. Μέσα από οργανωμένες βιωματικές δρατηριότητες αλλά και την παρουσίαση της γραμματικής μέσα από το δικό μας παραμύθι στοχεύουμε να δώσουμε στους μικρούς μας μαθητές σωστές βάσεις για την εκμάθηση της γλώσσας.

 

straight line

 

Πρόγραμμα

 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης είναι:

 

clock small

 

AB JUNIOR 1

Δευτέρα, 15:00 - 16:00

Τετάρτη, 15:00 - 16:00

Παρασκευή, 15:00 - 16:00

 

AB JUNIOR 2

Δευτέρα, 16:00 - 17:00

Τετάρτη, 16:30 - 17:30

Παρασκευή, 16:00 - 17:00

 

AB JUNIOR 3

Τρίτη, 16:00 - 17:00

Πέμπτη, 16:00 - 17:00

Παρασκευή, 16:00 - 17:00

 

 straight line