• Τηλέφωνο: 241 400 96 86

  • e_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

our philosophy picstraight line

 

 

Μαθαίνουμε σωστά, όταν μαθαίνουμε οργανωμένα και αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Στο Speak Up! σκοπός μας είναι τα παιδιά να μιλήσουν τη γλώσσα και να οδηγηθούν στην απόκτηση μιας αξιόπιστης πιστοποίησης με τρόπο φυσικό και γρήγορο. Η αναγνώριση των ταλέντων και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών, σε συνδυασμό με τα ολιγομελή τμήματα και την οργάνωση της ύλης, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της επιτυχίας μας. Πιστεύουμε πως κάθε μαθητής μπορεί να κερδίσει από την εκμάθηση μιας γλώσσας, όχι απλά ένα πτυχίο, αλλά πάνω από όλα μια ευκαιρία στην επικοινωνία, το μεγαλύτερο ζητούμενο της εποχής μας.

 straight line